Flakes

Wholegrain buckwheat flakes 400g
Poland S$5.25

shopify

Spelt flakes 500g
Polland S$6.00

shopify

Instant spelt flakes 500g
Poland S$5.20

shopify

Wholegrain rye flakes 400g
Poland S$4.80

shopify

Rolled oat flakes 500g
Poland S$3.80

shopify

Instant oat flakes 400g
Poland S$3.30

shopify

Quinoa flakes 200g
Poland S$5.20

shopify